D'nor 212 Auto Gate, Bukit Mulia, Bukit Antarabagsa, Ampang, Selangor.