DCMOTO GFM925W Auto Gate, Taman Skudai Baru, Skudai, Johor Bahru.